Zebranie Grupy Członkowskiej BS w Szczucinie 2020 rok

linia
[2020-02-05] Zebranie Grupy Członkowskiej BS w Szczucinie 2020 rok

                            Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczucinie

                              zawiadamia Członków Banku  Spółdzielczego,

 

                                     że w dniu 13 lutego 2020 roku o godzinie 11.00

                                     w lokalu „KANA”  w Szczucinie

 

                                     odbędzie się  Zebranie dla Grupy Członkowskiej gminy Szczucin            

                                     i gminy Mędrzechów wraz z miejscowościami przynależnymi

                                    do Grupy tj.:        

 

Borki, Brzezówka, Dąbrowica, Delastowice, Laskówka Delastowska, Lubasz, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Maniów, Radwan, Skrzynka, Słupiec, Suchy Grunt, Szczucin, Świdrówka, Wola Szczucińska, Zabrnie, Załuże,

Grądy, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Wójcina, Wólka Grądzka,                                                                  Wola Mędrzechowska              

                                                                

                                              

ZARZĄD  i  RADA  NADZORCZA  BS - złożą sprawozdania:

                    - z działalności Banku Spółdzielczego za 2019 rok,

                      - z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli i z poprzednich  Zebrań

                        Grup Członkowskich,

                      - poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok

                        oraz zasadach i warunkach: 

·         udzielania kredytów,

·         gromadzenia oszczędności,

·         o planowanym podziale nadwyżki bilansowej.

 

ZEBRANI Członkowie Banku Spółdzielczego:      

 

                     - ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał

                        w 2019 roku,

                     - przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego na 2020r.                                   

                     - zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku.  

 

 

 

                                                                    Zarząd BS w Szczucinie